NOVA ADAPTACIÓ DE LA FREQÜÈNCIA DE CALIBRATGE DELS SISTEMES AUTOMÀTICS DE MESURAMENT (SAM)

NOVA ADAPTACIÓ DE LA FREQÜÈNCIA DE CALIBRATGE DELS SISTEMES AUTOMÀTICS DE MESURAMENT (SAM)

La gestió dels Sistemes Automàtics de Mesurament (SAM) té incidència sobre les actuacions materials d’inspecció d’alguns establiments inclosos al Pla d’Inspecció Ambiental Integrada de Catalunya. La freqüència de calibratge dels Sistemes Automàtics de Mesurament (SAM) ha estat definida pels següents documents normatius: - Instal·lacions d’incineració i coincineració (RD 653/2003) - Grans Instal·lacions de Combustió i…

Leer más